Tư vấn thiết kế- Design consultancy

Điểm khác biệt của công ty Sky Brand so với các công ty Agency khác là phần tư vấn thiết kế chuyên sâu từ đưa ra ý tưởng cho đến khâu thành phẩm cuối cùng của ấn phẩm marketing. Khi quý khách hàng chọn mục tư vấn thiết kế của Sky Brand sẽ giúp cho quý khách hàng có những công cụ hay ấn phẩm marketing phù hợp về thời gian, chi phí cho việc triển khai thiết kế đến khâu sản xuất thành phẩm.

Dịch vụ tư vấn:

  • Thiết kế nhận diện thương hiệu
  • Thiết kế các hạng mục POSM
  • Thiết kế truyền thông số( Digital Marketing)
  • Thiết kế ấn phẩm Marketing
  • Thiết kế 3D & phim quảng cáo

Leave Comments

0977154940
0977154940