Tư vấn & triển khai Marketing thích hợp- Consulting & deploying intergrated marketing

Sky Brand tư vấn và triển khai kế hoạch Marketing tích hợp sẽ giúp cho quý khách hàng giảm hơn 20% chi phí quảng cáo hay các chiến dịch marketing sẽ triển khai ra thị trường.Tăng khả năng target chính xác vào các khách hàng mục tiêu giúp cho quý khách hàng có một nguồn dữ liệu để đo lường chính xác về sản phẩm hay dịch vụ của mình

Dịch vụ tư vấn:

  • Direct marketing
  • Digital marketing
  • Pr
  • Event
  • Social media

Leave Comments

0977154940
0977154940