Giải Pháp

Giải Pháp

In Email
Giải Pháp

VietProtocol tự hào đem đến cho bạn các giải pháp tốt nhất

bms

BMS – Business Management Software

Vpro-BMS là một ứng dụng trực tuyến giúp bạn quản lý khách hàng, dự án, công việc, tài liệu, hóa đơn và những sự kiện 1 các thông minh nhất.
Xem tiếp…
crm

CRM – Customer Relationship Management

Vpro-CRM đều mang đến những lợi ích cụ thể cho tất cả các phòng ban trong một doanh nghiệp bao gồm phòng kinh doanh & tiếp thị, dịch vụ khách hàng, phòng nhân sự, sản xuất,Nghiên Cứu & Phát Triển.
Xem tiếp…
pms

PMS – Project Management Software

Với Vpro-PMS, dự án vẫn theo đúng tiến độ dù bạn đang ở đâu, công việc được dự liệu và xử lý một cách linh hoạt. Việc kiểm soát ngân quỹ và hoạch định chi tiêu sẽ không còn là vấn đề đau đầu của doanh nghiệp.
Xem tiếp…
HRM - Human Resources Management

HRM – Human Resources Management

Vpro-HRM là một phần mềm hỗ trợ hiệu quả cho việc quản trị nguồn nhân lực cho các tổ chức và doanh nghiệp.
Xem tiếp…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top