Thiết kế bao bì

bao bì được coi là một trong những liên hệ mạnh của thương hiệu, trong đó hình thức của bao bì có tính quyết định, tiếp theo là màu sắc, kích thước, công dụng đặc biệt của bao bì, chính vì vậy, để tăng cường giá trị thương hiệu qua yếu tố bao bì cần chú ý tới việc thiết kế bao bì

bao bì thể hiện một phần sản phẩm bên trong nó nên cần tạo được ấn tượng tốt với người cảm nhận, đặc biệt là với những sản phẩm sang trong, cao cấp và giá trị, một bao bì ấn tượng và nổi bật sẽ thu hút được sự chú ý của khách hang và tạo được sự khác biệt với các sản phẩm khác, sản phẩm sẽ được người tiêu dung so sánh, nhận định với hang loạt những sản phẩm khác với rất nhiều phong cách và màu sắc đa dạng. để có thể cạnh tranh với những sản phẩm đó thì cần làm cho sản phẩm của mình là điểm nhấn giữa một loạt sản phẩm khác

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top