Thiết kế website : Hanna Vietnam

Thiết kế website : Hanna Vietnam

Thiết kế website : Hanna Vietnam

Link: www.hannavietnam.com
Loại: Website Doanh Nghiệp

Hanna instruments ®, đi đầu thế giới trong công nghiệp sản xuất các trang thiết bị phân tích, có 40 đại diện kinh doanh tại 31 quốc gia trên toàn thế giới và đã giới thiệu hơn 3000 sản phẩm đến với khách hàng. Hanna co trụ sở chính đặt tại Woonsocket, RI.

Công ty đươc đều hành bởi chủ tịch hội đồng quản trị Martino Nardo và phó chủ tịch Pamela Nardo.

Sau đây là tóm tắt niên đại loch sử phát triển của công ty Hanna từ năm 1978:

 • 1986 – Mở văn phòng Bán hàng/Nghiên cứu phát triển & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại USA
 • 1986 – Mở văn phòng Kế hoạch sản xuất/Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Singapore
 • 1987 – Mở văn phòng Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Australia, Belgium and UK
 • 1988 – Mở văn phòng Kế hoạch sản xuất Mauritius
 • 1988 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại France and Germany
 • 1988 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Japan and Malaysia
 • 1989 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại South Korea
 • 1990 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Taiwan
 • 1991 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Spain and South Africa
 • 1992 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Canada
 • 1994 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Argentina
 • 1996 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Indonesia
 • 1997 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Chile
 • 1999 – Mở văn phòng Kế hoạch sản xuất/Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Romania
 • 1999 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Holland, Mexico and Poland
 • 1999 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Portugal and Thailand
 • 2000 – Mở văn phòng Kế hoạch sản xuất/Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Hungary
 • 2000 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại in China
 • 2001 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Greece
 • 2002 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Egypt
 • 2004 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Vietnam
 • 2005 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Brazil
 • 2006 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại India
 • 2007 – Bán hàng & Trung tâm hổ trợ kỹ thuật tại Morocco
» Xem thêm
Điền vào email của bạn để nhận những bài viết bổ ích:

Bài viết mới hơn:
 • Thiết kế website : Công ty Kinh Đô – AFC
 • Thiết kế website : Công ty ITS
 • Thiết kế website : Công ty CP An Đạt
 • Thiết kế website : Ama – Du học
 • Thiết kế website : Minh Cường
Bài viết cũ hơn:
 • Thiết kế website : Amazing Lash Studio
 • Thiết kế website : Mining Vietnam 2012
 • Thiết kế website : Zoe Events
 • Thiết kế website : Infinitive Architecture
 • Thiết kế website : Phúc Hưng Thịnh
 • Thiết kế website : Spacefit
 • Thiết kế website : Huy Diệu
 • Thiết kế website : Shop Thanh Phương
 • Thiết kế website : Quang Huy BK
 • Thiết kế website : Công ty Rotech
Trang kế tiếp >>

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top