CRM – Customer Relationship Management

CRM – Customer Relationship Management

In Email
CRM - Customer Relationship Management

CRM không còn xa vời với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. CRM cũng không quá phức tạp khi triển khai tại các doanh nghiệp. Nếu như bạn chưa từng trãi qua với những phần mềm CRM, thì câu hỏi quan trọng nhất đối với bạn đó là CRM sẽ làm được gì cho doanh nghiệp của bạn.

CRM là một kênh tích hợp tất cả các thông tin của doanh nghiệp thành một nguồn duy nhất. Qua đó tất cả những nhân viên và lãnh đạo đều có thể chia sẻ các nguồn thông tin. CRM số hóa tất cả các hoạt động kinh doanh, tiếp thị, thị trường, khách hàng…để cho bạn một bản báo cáo được phân tích chính xác.

Việt Nam thật sự đã hòa mình vào dòng chảy của nền kinh tế toàn cầu khi gia nhập WTO. Là một doanh nghiệp, bạn cần phải xây dựng một chiến lược về công nghệ để tạo ra một sức cạnh tranh mới.

Với Vpro-CRM, bạn hoàn toàn có thể an tâm tập trung vào chiến lược phát triển thị trường của bạn. VietProtocol không những cung cấp cho bạn những ứng dụng CRM, mà còn theo sát bên cạnh bạn từ đào tạo, tư vấn cho đến quản trị hệ thống CRM.

Những Chức Năng Chính Của Vpro-CRM

 • Quản lý lịch công tác
 • Quản lý các hoạt động của doanh nghiệp
 • Quản lý các mối liên hệ
 • Quản lý tài khoản
 • Quản lý hồ sơ khách hàng
 • Quản lý các cơ hội kinh doanh
 • Thiết kế các bảng chào giá
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý các trường hợp cần xử lý
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý Emails
 • Quản lý các chiến dịch marketing
 • Quản trị dự án
 • Thiết lập bảng dự đoán kinh doanh
 • Lập báo cáo kinh doanh và các hoạt động của doanh nghiệp
 • Quản lý các hợp đồng
 • Thống kê những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Quản lý những lỗi của sản phẩm


ĐIỀU CHỈNH VPRO-CRM ĐỂ PHÙ HỢP VỚI MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG

Vpro-CRM thật sự là một phần mềm CRM hàng đầu trên thế giới trong việc xử lý những tác vụ, tính tương tác, giao diện và khả năng tùy chỉnh rất cao.

VietProtocol có thể giúp khách hàng điều chỉnh Vpro-CRM để phù hợp với mô hình kinh doanh và những tác vụ hàng ngày của doanh nghiệp.

NGÔN NGỮ

Vpro-CRM có thể được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, Pháp, Nhật, tiếng Đức và tiếng Việt. Khách hàng có thể chọn lựa ngôn ngữ phù hợp với doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên khách hàng cũng có thể yêu cầu VietProtocol thiết kế Vpro-CRM với một ngôn ngữ khác.

NHỮNG AI CÓ LỢI TỪ VIỆC TRIỂN KHAI CRM?

Vpro-CRM đều mang đến những lợi ích cụ thể cho tất cả các phòng ban trong một doanh nghiệp, bao gồm phòng kinh doanh & tiếp thị, dịch vụ khách hàng, phòng nhân sự, sản xuất và Nghiên Cứu & Phát Triển.


CHIẾN LƯỢC ĐI TRƯỚC, CÔNG NGHỆ ĐI SAU

Chìa khóa thành công của CRM là tư duy kinh doanh với trọng tâm là khách hàng để đảm bảo tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đều phục vụ những nhu cầu của khách hàng. CRM không hoàn toàn là một công nghệ. Tuy nhiên một công nghệ CRM phù hợp sẽ biến một chiến lược chính xác thành những kết quả mong muốn. Trước tiên bạn cần phải phân tích chất lượng và hiệu quả tiến trình quan hệ khách hàng. Sau đó bạn hãy gạt bỏ, cập nhật, tái thiết kế và tạo ra những tiến trình nếu cảm thấy cần thiết.


THỬ THÁCH

Áp dụng một CRM phù hợp không hề dễ dàng. Thay đổi nét văn hóa và phong các làm việc phải được thực hiện từ lãnh đạo cho đến các nhân viên. Các tiến trình hiện tại cần phải được xem xét cẩn thận, thậm chí những tiến trình này cần phải “đại tu” để đáp ứng những thông tin mới của CRM.

Mặc dù các ứng dụng phần mềm được sử dụng để thu thập các thông tin của khách hàng và không hề tạo ra một sai sót nào. Tuy nhiên CRM còn có nghĩa nhiều hơn là một công nghệ. Đó là một hoạt động bên trong và bên ngoài doanh nghiệp liên đới đến những nhân viên và những người thao tác CRM, và công nghệ làm cho sự tương tác này hoạt động hiệu quả hơn.


TÍCH HỢP PHẦN MỀM

VietProtocol có thể tích hợp thêm những phần mềm khác vào Vpro-CRM theo nhu cầu của khách hàng:

 • Quản lý tiền lương và nhân sự
 • Quản lý nội dung website
 • Kế toán và tài chánh
 • Thương mại điện tử
 • Khảo sát


DỊCH VỤ TƯ VẤN

Quản trị và chia sẻ thông tin là những lợi thế cạnh tranh đối với doanh nghiệp ngày nay. Các chuyên gia của VietProtocol sẽ tư vấn khách hàng làm thế nào để tận dụng tối đa các lợi ích mà CRM mang đến.

Ngoài ra việc làm tăng năng xuất hoạt động và đạt được những lợi ích về doanh thu từ việc tự động hóa quá trình kinh doanh đang nhanh chóng trở thành ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp với qui mô nhỏ cho đến lớn.

Đạt được sự thành công với CRM đòi hỏi những hoạch định có tính chiến lược, sự thao tác nhuần nhuyễn, sự thay đổi tư duy trong các thao tác hàng ngày.

THÀNH CÔNG VỚI CRM

Những hoạch định có tính chiến lược và dịch vụ thiết kế được cung cấp bởi VietProtocol sẽ giúp khách hàng triển khai CRM để tận dung tối đa những chức năng của CRM trong việc tự động hóa qui trình kinh doanh của khách hàng.

VietProtocol sẽ theo sát bên khách hàng trong tiến trình triển khai CRM để hiểu được những nhu cầu về kỹ thuật và mô hinh kinh doanh riêng biệt của khách hàng. Sau đó VietProtocol sẽ chỉ rõ những thách thức, và thiết kế những dịch vụ phù hợp với từng khách hàng cũng như hỗ triển khai các giải pháp.


PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐỂ TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG CRM

Để đảm bảo khách hàng nhận ra được những mục tiêu kinh doanh của bạn, các nhà tư vấn CRM của VietProtocol sẽ giúp khách hàng chỉ định rõ những giai đoạn trong dự án của khách hàng. Qua đó khách hàng có thể thao tác một cách nhanh chóng với sự thành công tổng thể và sự chấp nhận của người sử dụng.

Các nhà tư vấn CRM của VietProtocol giúp bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh bởi phương pháp luận được trình bày như sau:

 • Phân tích tiến trình công việc hiện nay đã ảnh hưởng như thế nào đối với các mảng kinh doanh, tiếp thị và các hoạt động liên quan đến dịch vụ khách hàng;
 • Chỉ định rõ những khu vực làm tăng tính hiệu quả bởi tiến trình tự động hóa hoặc đã được tùy biến;
 • Xác định những kết quả mong đợi;
 • Vạch ra thời gian thao tác, những yêu cầu theo ý kiến của khách hàng, kế họach đào tạo;
 • Triển khai các phần mềm, các ứng dụng theo yêu cầu khách hàng và tiến trình công việc như được yêu cầu;
 • Đào tạo quản trị viên và người sử dụng đầu cuối và phân tích những phản hồi trong việc sử dụng các chức năng CRM;
 • Xem lại dự án và những khu vực liên quan để đưa ra những cải tiến phù hợp với mô hình công việc của khách hàng.


TĂNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

Sự chọn lựa và thao tác cho một ứng dụng CRM trong doanh nghiệp của bạn có thể cải tiến năng xuất làm việc của nhân viên, làm tăng các hoạt động kinh doanh, và giúp doanh nghiệp của bạn tập trung nhiều vào dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên sau khi triển khai phần mềm, làm thế nào bạn biết rằng bạn sẽ đạt được những mục tiêu trên?

Để giúp bạn đo lường được mức độ thành công của việc thực hiện các ứng dụng CRM, các nhà tư vấn CRM của VietProtocol sẽ giúp bạn:

 • Đo lường những kết quả thu được trên việc đầu từ vào CRM của bạn chẳng hạn như những cải tiến có hiệu quả và sự tăng trưởng trong kinh doanh;
 • Tạo một lịch trình giúp bạn sẽ thấy khi nào bạn sẽ nhận được những kết quả;
 • Cho bạn thấy những kết quả đạt được trong nhiều tuần.

(*) Phần mềm Vpro-CRM được chúng tôi xây dựng dựa trên nền tảng của SugarCRM

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top